X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

TDC : Text Document Clustring

نمونه هایی از کاربردهای بازیابی تصاویر در وب

امور پزشکی :

تصویر به عنوان یکی از منابع اطلاعاتی غیرمتنی بهخصوص در حوزهی پزشکی نقش مهمی دارد، از آنجاییکه

حوزه ی سلامت ارتباط مستقیمی با کیفیت زندگی انسان دارد، بهکارگیری تصویر در بهبود عملکرد متخصصان پزشکی

مؤثر است. این مطالعه باهدف بررسی بازیابی اطلاعات تصویری حوزهی سلامت در وب از دیدگاه متخصصان علوم

پزشکی انجام شده است.

روشکار: این پژوهش از نوع کاربردی و بهروش کیفی انجام شده است. جامعه مطالعه 25 نفر از متخصصان علوم پایه و

علوم بالینی در 17 رشتهی تخصصی است. دادهها با کمک مصاحبهی نیمهساختاریافته با متخصصان گردآوری شده است.

دادههای پژوهش به شیوهی گراندد تئوری تحلیل شدند.

 

 

یافته ها: از نظر متخصصان پزشکی، دلایلی چون کاربردهای آموزشی، پژوهشی و درمانی تصاویر، نقش ابزاری و

آموزشی تصاویر، مزایای بازیابی تصاویر، اهمیت و ویژگیهای خاص تصاویر پزشکی، و انگیزههایی چون علائق

شخصی، آموزشی و پژوهشی منجر به بازیابی تصاویر پزشکی در وب میشود. کاربران مطالعه، برای بازیابی تصاویر از

موتورهای جستجوی عمومی و منابع تخصصی مثل پایگاههای اطلاعاتی پزشکی در وب استفاده مینمایند. روشهای

بازیابی آن ها شامل تورق، بازیابی تصادفی، جستجوی بیهدف، هدفمند و متنوع میباشد. متخصصان مسائل فردی،

سازمانی، سیستمی و فنی را مهمترین مشکلات خود در زمینهی بازیابی تصاویر پزشکی عنوان کردند.

نتیجهگیری: نتایج مطالعه نشان داد بازیابی تصاویر برای متخصصان پزشکی اهمیت دارد و تصویر بهترین نوع اطلاعات

در حرفهی پزشکی است که با وجود مشکلات متعدد در بازیابی تصاویر، متخصصان اقدام به بازیابی تصاویر مینمایند.

بهتر است دورههای آموزش مهارتهای جستجو و بازیابی تصاویر برای دسترسی و بازیابی بهتر آن ها برگزار شود.

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)